המועצה הדתית עפולה
בקרוב אתר חדש

גדולה הכנסת אורחים

גדולה הכנסת אורחים

­­­
לפני קרוב לעשרים שנה צלצל הטלפון בביתי, דקות ספורות לפני שהתכוונתי לצאת לתפילת מנחה. על הקו חבר מהמילואים (מ"פ מפקדה) שלא ראיתי זמן רב.
שמואל, אתה בבית, אנחנו בדרך לצפון, ואנו בכניסה לעפולה, ורוצים לעשות אצלך חניה, לפטפט קצת, לשתות כוס קפה, שירותים, ולהמשיך בדרך.
לקח לי כמה שניות להשיב לו. אני בדרך למנחה (הוא אינו מהמתפללים) ואם אמתין להם, אפסיד את התפילה. ואם אלך למנחה, הם ודאי ימשיכו בדרכם, ולא יכנסו אלי. מה עושים?
היה זה בשבוע של פרשת וירא, ומיד נזכרתי, הרי דילמה זו עמדה לפני אברהם אבינו.
כך למדנו בתחילת הפרשה:
"וירא אליו ה' באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום
וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם...
ויאמר: א-ד-נ-י, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך"
ה' נגלה אל אברהם, ולפתע רואה אברהם אורחים. אם הוא ימשיך "בשיחה" עם ה', האורחים ימשיכו בדרכם, ולא יכנסו אליו, והוא מפסיד את מצות הכנסת אורחים. אם יפנה אליהם תוך כדי שה' פנה אליו, הרי זה בזיון כלפי ה'.
מה עושים?
כתוב בפסוק פעמיים את המילה "וירא". בפעם הראשונה הוא ראה אותם, בפעם השניה הכוונה שהוא הבין מה עליו לעשות, והוא החליט לרוץ לקראתם.
את הפניה (א-ד-נ-י) בפסוק האחרון אפשר להבין בשני אופנים.
אפשרות אחת שהוא פנה אל האורחים: אדוני, כמו רבותי, ואז הוא פנה אל מי שנראה לו כראש הקבוצה – אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, תכנס אלי ואל תמשיך בדרכך.
 
אפשרות שניה להסביר היא שהוא פנה אל ה', ואמר לו: א-ד-נ-י, אם נא מצאתי חן בעיניך, אף על פי שאני עוזב אותך ופונה אל האורחים, אל נא תלך, תמתין לי.
אברהם מבקש משרה לאפות "עוגות" (לחם עגול) משלושה סאים סולת קמח, הלישה, הרידוד והעריכה ואפיה גם בתנאים ובתנורים של היום, לוקחת זמן רב. אז, ודאי. "ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב וכו' ". שחיטת בן בקר, הכנת בשר לאכילה, גם היא לוקחת זמן.
ואז "והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" היינו אברהם אבינו המתין עד שיסיימו ארוחתם.
ולבסוף הוא מלווה אותם "ואברהם הולך עמהם לשלחם".
אברהם הקדיש להכנסת האורחים זמן מכובד.
 האם ה' המתין לו? אם ה' אינו מעריך את שעשה, שעזב אותו ופנה אל האורחים הוא ודאי לא ימתין לאברהם. אם ה' האריך את פעולתו של אברהם, הוא ימתין לו.
והנה הכתוב אומר שכאשר אברהם מסיים ללוות את האורחים והם הולכים לסדום "ואברהם עודנו עומד לפני ה'". כותב רש"י בשם רבותינו, הלוא אברהם לא המתין לה', אלא להיפך. לכן היה צריך להיות כתוב שה' עודנו עומד וממתין לאברהם, אלא שגם זה אינו מדויק, כי ה' אינו ממתין, הוא נמצא בכל מקום בכל נקודת זמן, וגם אין זה מכובד כלפי מעלה לומר שה' המתין, אולם זאת כוונת הכתוב: זה שה' המתין לאברהם זמן רב מלמד שה' הסכים עם מעשהו של אברהם, ומכאן לומדים חכמינו שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה.                                                                                                 
 
 
 
הרב שמואל דוד
הרב הראשי לעפולה
 
 
לתלךב הראשי לעפולה

שעות פעילות

ימים א – ה :    08:30 - 12:30
ימים א + ד גם :   16:00 - 18:00
ימי שישי :   ; אין קבלת קהל
ערבי חגים :    אין קבלת קהל

כתובתינו

שד' ארלוזורוב 32  ת.ד. 2041  עפולה 100 18
טל.: 6593507-04 , פקס: 6424165-04
מייל: info@mdafula.org.il
מייל נישואין: hopa@mdafula.org.il
? קהל

כתובתינו

שד' ארלוזורוב 32  ת.ד. 2041  עפולה 100 18
טל.: 6593507-04 , פקס: 6424165-04
מייל: info@mdafula.org.il
מייל נישואין: hopa@mdafula.org.il
/* Pop up */ /* End Pop up */